Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Thầy – Người làm tươi đẹp cuộc đời

Link Soundcloud: 

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Trang Công Hưng

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát:

Thầy ơi! Trong trang sách cuộc đời,
Con đã viết lên bao câu chuyện buồn.

Con đã viết lên bao nhiêu nỗi khổ cho mẹ cha,
Cho người thân, cho bạn bè.

Con đã viết lên các câu chuyện buồn
Bởi vì tham, sân, si.

Và Thầy ơi, trong trang sách cuộc đời
Những câu chuyện đã đổi thay.

Con đã viết lên những câu chuyện về ân nghĩa,
Về lẽ sống cao thượng.

Thầy – Người dạy cho con chân lý cuộc đời

Thầy – Người truyền cho con ánh sáng trí tuệ Như Lai.

Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời Con
Những dòng chữ tuyệt vời.

Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con
Những câu chuyện giác ngộ từ bi.

Con kính ân Phật – Người Thầy vĩ đại
Con kính ân Thầy – Người làm tươi đẹp cuộc đời con.
Con kính ân Thầy – Người dẫn đường theo bước Như Lai.

Các bài nên xem:

2.079 lượt xem
24/11/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục