Bài hát: Quý thay khách đến thăm chùa

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Nhạc sỹ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Liền anh Liền chị Quan họ
-------

Lời bài hát: 

Quý thay, quý thay khách đến thăm chùa là thăm í i chùa.
Trong veo í i nước giếng í
nước giếng với a lá trà
trà em pha là
em í i mời người, là em í a em mời.

Mời người cùng ngắm non xa
mái chùa
mái chùa là chùa uốn lượn ớ la đà
la đà cùng áng í mây.
Tinh tính tinh tinh tình.

Hai tay dâng nén trầm hương
mời người dâng Phật đoái thương cảnh phàm.
Phật thương
Phật độ muôn phương
độ cho khoẻ mạnh, rộng đường an khang.

Ai ơi, ai đến thăm chùa
chúng em sẵn có ơ
lời thưa đón mời
đón mời khách quý đến chùa.
An lành khách đến i vừa lòng khách đi.

Chùa em Phật Pháp linh thiêng - cứu người thoát khổ, độ mê an lành
cứu người luôn được an lành
tu học Phật Pháp, í a an lành thảnh thơi.

Quý thay, quý thay khách đến thăm chùa là thăm í i chùa
dừng chân í ớ lễ Phật í ơ lòng thành
lòng thành tịnh thanh.
Tinh tính tinh tinh tình.

Tịnh thanh, tịnh thanh lễ Phật thăm chùa
vui cho Phật tử mời trầu mời cơm
Í a, Phật tử vui lòng, vui lòng mời mời nước
mời trầu, mời cơm.
Quý thay khách đến thăm chùa.
Quý thay khách đến thăm chùa.
Quý thay khách đến đến thăm ớ ơ chùa.

Các bài nên xem:

394 lượt xem
06/07/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ