Bài hát: Lục Hòa Ca

Sáng tác nhạc và lời: Cô Phạm Thị Yến - (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Thể hiện: Tốp ca Phật tử CLB Cúc Vàng
---
Lời bài hát:

Hoa cúc vàng quân tử
dầu có héo cũng không rời nhụy.
Hoa cúc vàng thanh cao
dầu có héo cũng không phai màu.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ chăm tu,
dầu có khó cũng không nản lòng,
dầu có khó cũng sẽ vượt qua.

Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
tu Pháp Phật lục hòa.

Đọc
1. Thân hòa đồng trụ
2. Khẩu hòa vô tranh
3. Ý hòa đồng duyệt
4. Giới hòa đồng tu
5. Kiến hòa đồng giải
6. Lợi hòa đồng quân

Ở đâu có lục hòa, ở đó có an vui.
Ở đâu tu lục hòa, ở đó có giải thoát.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
tu Pháp Phật lục hòa.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
cùng nhau làm phận sự.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
cùng nhau tu tinh tấn.

Đọc
Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian

Hát
Hoa cúc vàng quân tử - màu hoa của giải thoát.
Câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập cầu giải thoát,
giúp đỡ cho mọi người.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui,
tu tập cầu giải thoát.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui.
Câu lạc bộ Cúc Vàng - Câu lạc bộ an vui.

Câu lạc bộ Cúc Vàng là những người Phật tử
tu tại chùa Ba Vàng,
luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo,
luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

39,894 lượt xem
11/03/2022

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Tĩnh

  03/08/2023

  Bài hát hay và ý nghĩa. Con xin tri ân cô chủ nhiệm chùa Ba Vàng

 2. N
  N

  Nguyễn Viết Giang

  10/03/2023

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ

 3. N
  N

  Nguyễn thị hiểu

  08/03/2023

  Con tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni. Con xin tri ân Cô chủ nhiệm, CLBCV cùng nhau tinh tấn để đến bờ giác ngộ và giải thoát

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Duyên

  27/01/2023

  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm CLBCV ạ

 5. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  18/01/2023

  Con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và cô Chủ Nhiệm