Bài hát: Con sâu Tết Đoan Ngọ

https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/con-sau-tet-doan-ngo-phat-tu-pham-thi-yen-phap-danh-tam-chieu-hoan-quan

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Lê Thanh Chương

---

Lời bài hát:

Chị em ta rủ nhau đi giết sâu bọ nhân ngày Tết Đoan Ngọ.
Màu đỏ kia đích thực là sâu sân,
À ha há há ha, ta bắt được mi rồi.
Chị em ơi, nước từ bi dội vào là nó chết ngay.
Hừ hư hứ hứ hư
 
Chị em ơi, lại đây xem màu con chi mà xám xám kia
À là con sâu tham
Là là la lá la, ta bắt được mi rồi
 
Chị em ơi, cầm vào đây nhành hoa bố thí là diệt nó được ngay.
Là la lá lá la
Ô con sâu gì đây mà gớm thế kia
Đầu thì to, chân thì dài, mà sao nó cứ đi giật lùi
Ôi, đây là con sâu si, đích thực là sâu si
Vậy diệt nó cách chi?
Học Phật Pháp, học Phật Pháp là biết cách giết con si liền
Là la lá lá la la là
 
Này sâu si, này sâu si
Đừng có trốn đi, ta quyết giết mi 
Này sâu tham, này sâu sân, này sâu si
Đừng có trốn đi, ta quyết giết mi
Đừng có trốn đi, ta quyết giết mi
Này sâu tham, này sâu sân, này sâu si
Đừng có trốn đi, đừng có trốn đi
Ta sẽ bắt mi, ta sẽ giết mi
Mừng Tết Đoan Ngọ
 
(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,790 lượt xem
06/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ