Bài hát: Về chùa Ba Vàng đón Tết Đoan Ngọ

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Lê Thanh Chương

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát:
Anh em ơi hãy về đây mau, chùa Ba Vàng đón Tết Đoan Ngọ, cùng nhau giết sâu bọ. Này sâu tham hãy cùng nhau giết mau, này sâu sân hãy cùng nhau loại trừ và kìa còn đây một con sâu si, hùa cùng nhau vào ta giết nó đi.
Anh em ta, chị em ta cùng nhau giết sâu bọ, mừng ngày Tết Đoan Ngọ.
Anh em ta, chị em ta cùng nhau giết sâu bọ, mừng ngày Tết Đoan Ngọ.
Anh em ta, chị em ta cùng nhau giết sâu bọ, mừng ngày Tết Đoan Ngọ.
 
(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).
Các bài nên xem:
-
aa
+
2,614 lượt xem
07/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ