Bài hát: Bậc trí giác xuất gia hạnh phúc cho mọi nhà

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Chu Oanh

Thể hiện: Ca sĩ Trần Cảnh, Hữu Hải, Quốc Toản, Minh Ngọc, Phương Anh, Hồng Hà cùng vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Trung Nghĩa


Lời bài hát:

Bầu trời xanh biếc xanh
bầy chim vui múa lượn
tô đẹp với áng mây
ánh mai bầy trẻ thơ
ngác ngơ bao cánh đồng.

Như chim trời tung cánh
bay khắp phương trời xa
bậc trí giác xuất gia
từ bỏ các ái buộc.

Chim trời tung cánh bay
tìm cảnh vui an bình
ríu rít hót cùng ca
lấy núi rừng làm nhà
bạn bè với lá hoa
an tịnh trong thiền định
bậc trí giác xuất gia mang
hạnh phúc cho mọi nhà.

Chim trời tung cánh bay
khắp bốn phương trời xa
Hoa lá cùng khoe sắc
đẹp tâm, an giữa đời.

Bậc trí giác xuất gia
hỷ hoan an thiền định
phước báu cho mọi nhà
hạnh phúc khắp nơi nơi.

Bậc trí giác xuất gia
hỷ hoan an thiền định
phước báu cho mọi nhà
hạnh phúc khắp nơi nơi.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1L3M2Nhw34hR8P8Ma9Lx2FFqkq0GPG4W_/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,511 lượt xem
04/01/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ