Ý nghĩa việc Bồ Tát Quán Âm hóa thân đồng nam, đồng nữ để độ sinh?

https://youtu.be/112J837xWs0

 

 

724 lượt xem
01/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ