Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tâm bố thí cho chúng sinh đồng như tâm cúng dường chư Phật thì công đức vô lượng vô biên

Phật tử chúng ta đang tập thực hành Pháp của Phật, tích tập các công đức để mong cầu một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Bởi vậy, với tâm phàm phu, chúng ta vẫn còn những phân biệt, chấp trước khi làm các công việc trong phận sự; nhất là khi bố thí, một số người có tâm phân biệt rằng: “Đây là cúng dường Tam Bảo, cần phải chuẩn bị kỹ càng; kia là cúng vong linh nên làm qua là xong”. Với tâm ý như vậy, phước báu sinh ra từ việc bố thí này như thế nào?

Trong video trên đây, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Nếu chúng ta nghĩ rằng: Đây là bố thí cho cô hồn thì chúng ta sẽ không chuẩn bị đàn tràng trang nghiêm, chúng ta lại bố thí với tâm phân biệt thì phước báo nhỏ như hạt cải. Còn khi chúng ta đã khởi tâm bố thí cho tất cả chúng sinh đồng như tâm cúng dường cho chư Phật thì phước báu sinh ra vô lượng, vô biên. Sinh ra ở kiếp nào chúng ta cũng được đầy đủ nhân duyên làm các việc, làm các hạnh khiến cho người khác phải cung kính”.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề, xin kính mời quý Phật tử theo dõi đầy đủ lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến trong video trên đây!

Các bài nên xem:

120 lượt xem
16/12/2020

Bình luận (0)