Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử thực hành các phương pháp tăng cường sức đề kháng mùa Covid

Trong đợt dịch Covid-19 trước và đợt lạnh vừa rồi, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ hai phương pháp để tăng cường sức đề kháng, phòng chống cảm mùa đông và phòng chống dịch Covid.
Nhận được các phương pháp bảo vệ sức khỏe, tại gia đình, các Phật tử đã chuẩn bị hành, nước gừng tỏi, nước nghệ,… theo sự hướng dẫn của Cô.
Mong rằng, nhờ thực hành những phương pháp tăng cường sức khỏe của Cô chủ nhiệm, quý Phật tử sẽ đầy đủ sức khỏe để vượt qua nạn dịch Covid-19 lần này!
Các nguyên liệu đơn giản, dễ làm tăng đề kháng mùa Covid
Các nguyên liệu đơn giản, dễ làm tăng đề kháng, phòng chống cảm
Nước gừng giúp tăng sức đề kháng mùa Covid
Nước gừng giúp tăng sức đề kháng mùa Covid-19
Gia đình Phật tử uống nước gừng nghệ mùa Covid
Gia đình Phật tử thực hành lời Cô chủ nhiệm chia sẻ
Các bài nên xem:
56 lượt xem
17/02/2021

Bình luận