Phật tử nên hồi hướng công đức như thế nào sau khi tu tập Phật Pháp?

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video trên đây.
Các bài nên xem:

940 lượt xem
11/02/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ