Phật tử giữ trọn 5 giới được lợi ích gì?

Nếu phạm 1 trong 5 giới trong nhà Phật thì có ảnh hưởng gì đến nhân duyên sau này không? 

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,500 lượt xem
10/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ