Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phạm vào “cô thần quả tú” phải làm sao?

icon

Phạm vào “cô thần quả tú” phải làm sao?
Để được biết câu trả lời của Cô Phạm Thị Yến, mời quý Phật tử cùng theo dõi video trên đây.
Các bài nên xem:

9 lượt xem
28/02/2021

Bình luận