Ở đâu có lục hòa ở đó có hạnh phúc, an vui

Ở bất cứ đâu, chúng ta đều cần có đoàn kết, hòa hợp thì mới vững mạnh an ổn và hạnh phúc. Trong tu tập cũng vậy, Phật tử chúng ta tập tu lục hòa là thực tập cùng nhau tu sửa giới đức và thành tựu chính kiến, làm tất cả mọi việc để thành tựu đức của mình. Và công đức phước báu của việc tu tập lục hòa vô cùng lớn, có thể mang hạnh phúc đến không chỉ cho người tu tập mà còn mang tới lợi ích cho chúng sinh trong các cõi vong linh, ngạ quỷ.
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về công đức thù thắng của việc tu tập lục hòa đối với các chúng sinh trong thế giới tâm linh. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ hơn về lợi ích của Pháp tu lục hòa và vững tâm nương tựa, tu tập Pháp lục hòa để được giải thoát, an vui.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
827 lượt xem
26/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ