Những điều căn bản đầy đủ để thiết lập hạnh phúc | Trạch Pháp ngày 20/12/Tân Sửu


Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

449 lượt xem
22/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ