Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức chuyển đổi bàn thờ, bát hương

MỤC LỤC

A. Hướng dẫn

B. Nghi thức hạ bát hương

C. Nghi thức dâng đặt bát hương

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Nghi thức chuyển đổi bàn thờ, bát hương (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức chuyển đổi bàn thờ, bát hương (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn

Nghi thức dành cho các trường hợp chuyển/đổi bàn thờ khác và trường hợp chuyển bàn thờ bát hương sang thờ ở nơi khác.

1. Cách Thực Hành Nghi Lễ

a. Đối tượng thực hành nghi lễ

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

b. Các nghi thức
Có hai nghi thức:
– Hạ bát hương
– Dâng đặt bát hương
+ Cúng lễ không tụng kinh
+ Cúng lễ có tụng kinh

2. Các Trường Hợp Có/Không Sắm Lễ Cúng

a. Trường hợp không sắp lễ cúng
– Hạ bát hương để đổi bàn thờ mới
– Hạ bát hương để bao sái bàn thờ và đặt bát hương lên bàn thờ sau khi bao sái

b. Trường hợp cần sắp lễ
– Lễ cúng đơn giản hoa quả, bát cơm trắng, nước: Hạ bát hương để chuyển bàn thờ/bát hương đến địa điểm mới.
– Lễ cúng đầy đủ: lễ sau khi thay bàn thờ mới; chuyển đặt bát hương/bàn thờ ở địa điểm mới.

c. Bỏ các đồ thờ cũ, bùa chú…

– Trường hợp bùa chú không yểm tâm linh: cho vào túi bóng đen hoặc quấn/bọc lại cho kín rồi bỏ theo xe/đống rác (như đập phá nhà cũ để xây nhà mới. Các tường gạch… của nhà cũ trở thành phế thải)

Lý do cho vào túi đen hoặc cần quấn bọc kín: để tâm lý người gom rác được an ổn.

– Trường hợp bùa chú có yểm tâm linh: cần giải tâm linh bùa chú xong mới bỏ như trên (cầu siêu cho vong linh bùa chú)

3. Sắm Lễ – Bày Lễ

Sắm Lễ: Hương, hoa, nước trà, quả, thực.
– Hương: Các loại hương đốt có hương thơm.
– Hoa: Các loài hoa có hương thơm (không kiêng về tên hoa và số lượng).
– Trà: Nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh.
– Quả: Số lượng tùy ý không kiêng kị 2 quả hay 4 quả. Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị. (Tránh tình trạng biến bàn thờ thành chỗ cất đồ)
– Thực: Hiến cúng Phật bày lễ một bát cơm và một cốc nước (nếu không có bát hương thờ Phật thì không sắp). Hiến cúng chư Thiên, chư Thần bày lễ một bát cơm và một cốc nước chè. Hiến cúng gia tiên có cơm chay, không cần nhiều món chỉ cần đơn giản: cơm, rau, đậu, lạc, canh rau.

4. Tâm Khi Cúng Lễ

Dùng ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Biết ơn Phật đã ban bố chỉ dạy pháp diệt khổ cho chúng sinh. Biết ơn và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện Thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng anh em, con cái. Khi cúng lễ với nguồn tâm này, thì gia đình sẽ được gia tăng phúc báu và cảm ứng được với thế giới tâm linh.

5. Pháp Khí

Tùy duyên có/không dùng pháp khí: chuông, mõ, khánh.

Lưu ý: Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

Mâm cúng

Mâm cúng trên bàn thờ mới (ảnh minh họa)

B. Nghi Lễ Cúng Hạ Bát Hương

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi lễ dưới đây:

Nghi Lễ Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

(Cắm hương, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con, có duyên sự (đọc lý do)...,

Trường hợp hạ bát hương để thay bàn thờ: Gia đình con/chúng con, với tâm mong muốn bài trí trang nghiêm nơi thờ phụng, nên con/chúng con đã sắm được bàn thờ mới, con/chúng con xin phép được thỉnh chuyển lô hương, để sắp bàn thờ mới.

Trường hợp chuyển bát hương/bàn thờ sang địa chỉ mới: nên con/chúng con xin phép được thỉnh chuyển bát hương/bàn thờ từ (địa chỉ đang thờ)… sang (địa chỉ nơi thờ mới)

(Tiếp)
Con/chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin chư Thiên, Thần Linh ủng hộ và chư hương linh hoan hỉ cho tâm thành kính của gia đình con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Nghi Lễ Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

(Cắm hương, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:… Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con, có duyên sự (đọc lý do)...,

Trường hợp hạ bát hương để thay bàn thờ: Gia đình con/chúng con, với tâm mong muốn bài trí trang nghiêm nơi thờ phụng, nên con/chúng con đã sắm được bàn thờ mới, con/chúng con xin phép được thỉnh chuyển lô hương, để sắp bàn thờ mới.

Trường hợp chuyển bát hương/bàn thờ sang địa chỉ mới: nên con/chúng con xin phép được thỉnh chuyển bát hương/bàn thờ từ (địa chỉ đang thờ)… sang (địa chỉ nơi thờ mới)

(Tiếp)
Con/chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin chư Thiên, Thần Linh ủng hộ và chư hương linh hoan hỉ cho tâm thành kính của gia đình con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

C. Nghi Lễ Dâng Đặt Bát Hương

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi lễ dưới đây:

Nghi Lễ Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Cúng Lễ Không Tụng Kinh

1. Lễ Tán Phật

(Cắm hương. Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng quang giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con, có duyên sự (đọc lý do)...,

Trường hợp thay bàn thờ: Gia đình con/chúng con, đã bài trí xong bàn thờ mới, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)… cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

Trường hợp chuyển bát hương/bàn thờ sang địa chỉ mới: đã thỉnh chuyển bát hương/bàn thờ từ (địa chỉ cũ)… về tại nơi đây (địa chỉ nơi thờ mới)… con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)… cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, được vân tập về đây chứng minh sự thờ phụng của gia đình con/chúng con.

(Tiếp)
Nhân duyên này gia đình con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ địa, đẳng đẳng chư Thần tại nơi đây.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh, được nương sự bố thí, trong đàn lễ hiến cúng này, mà được thọ thực no đủ.

3. Tụng Thần Chú Cúng Thực

(Đọc Biến thực, Biến thủy)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nhân duyên ngày này, con/chúng con xin thực hành pháp cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa… (nếu tại chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập.
– Con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, nguyện cho các vị được tăng phúc, luôn bảo hộ cho gia đình con/chúng con mọi sự được tốt lành.
– Con/chúng con mong muốn cho gia tiên tiền tổ, các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, sớm được siêu thoát khỏi cảnh khổ, trong cõi vong linh ngạ quỷ, nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vong linh.

5. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật chứng minh và gia hộ cho gia đình con/chúng con, trong năm qua con/chúng con đã tu tập thiện nghiệp: (hiếu nghĩa, bố thí, cúng dường, nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, giữ giới,…)… và con/chúng con xin phát nguyện tiếp tục tu tập các công đức đó, con thỉnh chư Thiên, Thiện Thần, Thần Linh làm hộ Pháp giúp đỡ ủng hộ, tạo duyên cho gia đình con/chúng con.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng cho các vong linh về đây hôm nay, phát tâm nương tựa với Tam Bảo tu hành để thoát khổ.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng công đức này cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)… cùng nhau gặp được Chính Pháp, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

6. Tam Tự Quy Y

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

7. Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

II. Cúng Lễ Có Tụng Kinh

1. Nguyện Hương

(Quỳ dâng hương hoặc cắm hương trước)
(Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng quang giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con, có duyên sự là (đọc lý do)...,

– Trường hợp thay bàn thờ: Gia đình con/chúng con, đã bài trí xong bàn thờ mới, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)… cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

– Trường hợp chuyển bát hương/bàn thờ sang địa chỉ mới: đã thỉnh chuyển bát hương/bàn thờ từ (địa chỉ cũ)… về tại nơi đây (địa chỉ nơi thờ mới)… con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)… cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, được vân tập về đây chứng minh sự thờ phụng của gia đình con/chúng con.

(Tiếp)
Con/chúng con xin chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ và các vong linh hoan hỉ cho tâm thành kính của gia đình con/chúng con và cùng dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Kinh Cúng Linh
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ IV, chương 10, phẩm Janussoni, phần Janussoni,
VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.595)

Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni). Sau khi đi đến cung kính đảnh lễ, hỏi thăm và ngồi xuống một bên, Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) bạch Thế Tôn:
– Thưa tôn giả Go-ta-ma, chúng tôi bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng, các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng sự bố thí này! Thưa tôn giả Go-ta-ma, bố thí như thế có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng sự bố thí ấy hay không?
– Này các Bà la môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích; không có lợi ích nếu không có tương ưng xứ.

Ở đây, này Bà la môn, những người nào… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, sinh vào loại bàng sinh, sinh cộng trú với loài người, sinh cộng trú với chư Thiên. Những vị này, được nuôi sống và tồn tại với những món ăn ứng với cảnh giới của các vị ấy. Này Bà la môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở những nơi ấy, các vị ấy không được sự lợi ích của bố thí ấy.

Nhưng ở đây, này Bà la môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được sự lợi ích của sự bố thí ấy.

Sau khi nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy Bà la môn hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra.

6. Cúng Thực

a. Văn bạch
(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình con/chúng con cũng vâng theo lời Phật dạy trong bài kinh “CÚNG LINH”, con/chúng con thực hành pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh, được nương sự bố thí, trong đàn lễ hiến cúng này, mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nhân duyên ngày này, con/chúng con xin thực hành pháp cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa… (nếu tại chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập.

– Con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, nguyện cho các vị được tăng phúc, luôn giúp cho con/chúng con làm mọi sự được tốt lành.

– Con/chúng con mong muốn cho vong linh gia tiên tiền tổ, các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, sớm được siêu thoát khỏi cảnh khổ, trong cõi vong linh ngạ quỷ, nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vong linh.

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật chứng minh và gia hộ cho gia đình con/chúng con, trong năm qua con/chúng con đã tu tập thiện nghiệp: (hiếu nghĩa, bố thí, cúng dường, nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, giữ giới,…)… và con/chúng con xin phát nguyện tiếp tục tu tập các công đức đó, con/chúng con thỉnh chư Thiên, Thiện Thần, Thần Linh làm hộ Pháp giúp đỡ ủng hộ, tạo duyên cho gia đình con/chúng con.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng cho các vong linh về đây hôm nay, phát tâm nương tựa với Tam Bảo tu hành để thoát khổ.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng công đức này cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)… cùng nhau gặp được Chính Pháp, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)


10. Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nghi Lễ Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Cúng Lễ Không Tụng Kinh

1. Lễ Tán Phật

(Cắm hương. Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng quang giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con, có duyên sự (đọc lý do)...,

Trường hợp thay bàn thờ: Gia đình con/chúng con đã bài trí xong bàn thờ mới, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)… cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

Trường hợp chuyển bát hương/bàn thờ sang địa chỉ mới: đã thỉnh chuyển bát hương/bàn thờ từ (địa chỉ cũ)… về tại nơi đây (địa chỉ nơi thờ mới)… con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)… cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, được vân tập về đây chứng minh sự thờ phụng của gia đình con/chúng con.
(Tiếp)
Nhân duyên này gia đình con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ địa, đẳng đẳng chư Thần tại nơi đây.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh, được nương sự bố thí, trong đàn lễ hiến cúng này, mà được thọ thực no đủ.

3. Tụng Thần Chú Cúng Thực

(Đọc Biến thực, Biến thủy)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nhân duyên ngày này, con/chúng con xin thực hành pháp cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập.

– Con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, nguyện cho các vị được tăng phúc, luôn bảo hộ cho gia đình con/chúng con mọi sự được tốt lành.

– Con/chúng con mong muốn cho gia tiên tiền tổ, các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, sớm được siêu thoát khỏi cảnh khổ, trong cõi vong linh ngạ quỷ, nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vong linh.

5. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật chứng minh và gia hộ cho gia đình con/chúng con, trong năm qua con/chúng con đã tu tập thiện nghiệp: (hiếu nghĩa, bố thí, cúng dường, nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, giữ giới,…)… và con/chúng con xin phát nguyện tiếp tục tu tập các công đức đó, con/chúng con thỉnh chư Thiên, Thiện Thần, Thần Linh làm hộ Pháp giúp đỡ ủng hộ, tạo duyên cho gia đình con/chúng con.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng cho các vong linh về đây hôm nay, phát tâm nương tựa với Tam Bảo tu hành để thoát khổ.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng công đức này và công đức lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng, nguyện cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành Pháp lục hòa được lợi ích an vui và được cùng nhau tu hành cầu Vô Thượng đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

6. Tam Tự Quy Y

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

7. Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

II. Cúng Lễ Có Tụng Kinh

1. Nguyện Hương

(Quỳ dâng hương hoặc cắm hương trước)
(Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng quang giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con, có duyên sự là (đọc lý do)...,

Trường hợp thay bàn thờ: Gia đình con/chúng con, đã bài trí xong bàn thờ mới, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)… cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

Trường hợp chuyển bát hương/bàn thờ sang địa chỉ mới: đã thỉnh chuyển bát hương/bàn thờ từ (địa chỉ cũ)… về tại nơi đây (địa chỉ nơi thờ mới)… con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh gia tiên họ…, các vong linh (thai nhi, có tên)…, cùng các vong linh có duyên trên đất thuộc sở hữu của gia đình tại đây, được vân tập về đây chứng minh sự thờ phụng của gia đình con/chúng con.

(Tiếp)
Con/chúng con xin chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ và các vong linh hoan hỉ cho tâm thành kính của gia đình con/chúng con và cùng dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Kinh Cúng Linh
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ IV, chương 10, phẩm Janussoni, phần Janussoni,
VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.595)

Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni). Sau khi đi đến cung kính đảnh lễ, hỏi thăm và ngồi xuống một bên, Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) bạch Thế Tôn:

– Thưa tôn giả Go-ta-ma, chúng tôi bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng, các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng sự bố thí này! Thưa tôn giả Go-ta-ma, bố thí như thế có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng sự bố thí ấy hay không?

– Này các Bà la môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích; không có lợi ích nếu không có tương ưng xứ.

Ở đây, này Bà la môn, những người nào… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, sinh vào loại bàng sinh, sinh cộng trú với loài người, sinh cộng trú với chư Thiên. Những vị này, được nuôi sống và tồn tại với những món ăn ứng với cảnh giới của các vị ấy. Này Bà la môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở những nơi ấy, các vị ấy không được sự lợi ích của bố thí ấy.

Nhưng ở đây, này Bà la môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được sự lợi ích của sự bố thí ấy.

Sau khi nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy Bà la môn hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra.

6. Cúng Thực

a. Văn bạch
(Quỳ gối, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình con/chúng con cũng vâng theo lời Phật dạy trong bài kinh “CÚNG LINH”, con/chúng con thực hành pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con/chúng con xin hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh, được nương sự bố thí, trong đàn lễ hiến cúng này, mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chắp tay bạch)
Nhân duyên ngày này, con/chúng con xin thực hành pháp cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập.

– Con/chúng con mong muốn cho vong linh gia tiên tiền tổ, các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời, sớm được siêu thoát khỏi cảnh khổ, trong cõi vong linh ngạ quỷ, nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vong linh.

– Con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài (tiền) là… để hồi hướng phúc báu đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, nguyện cho các vị được tăng phúc, luôn giúp cho con/chúng con làm mọi sự được tốt lành.

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật chứng minh và gia hộ cho gia đình con/chúng con, trong năm qua con/chúng con đã tu tập thiện nghiệp: (hiếu nghĩa, bố thí, cúng dường, nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, giữ giới,…)… và con/chúng con xin phát nguyện tiếp tục tu tập các công đức đó, con/chúng con thỉnh chư Thiên, Thiện Thần, Thần Linh làm hộ Pháp giúp đỡ ủng hộ, tạo duyên cho gia đình con/chúng con.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng cho các vong linh về đây hôm nay, phát tâm nương tựa với Tam Bảo tu hành để thoát khổ.
Con/chúng con lại cũng xin hồi hướng công đức này và công đức lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng, cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)… gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành Pháp lục hòa được lợi ích an vui và được cùng nhau tu hành cầu Vô Thượng đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)


10. Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.
Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

17.284 lượt xem
30/01/2019

Bình luận (6)

 1. V
  V

  Vũ Hữu Sỹ

  10/09/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. T
  T

  Thái thị Sâm

  06/02/2019

  Dạ, nếu nhà em không tin và thờ Phật thì em có đọc bài cúng của chị có được không ạ? Vì nhà em cúng mặn theo phong tục đó chị. Em xin cảm ơn chị!Thi

 3. T
  T

  Thái thị Sâm

  06/02/2019

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Nam Mô A Di Đà Phật? Dạ, thưa chị cho em hỏi nhà em không theo đạo nào cả chỉ thờ cúng theo phong tục thôi, cũng không hiểu gì cả. Vừa qua nhà em có nhờ thầy đến chuyển gộp bát hương Thần linh Thổ địa vào ban thờ gia tiên cho tiện vì ban thờ Thần linh cao quá, như vậy là bây giờ chỉ thờ chung một ban thờ. Thầy cúng cũng thay mua ba bát hương mới, nhưng không thờ Phật. Em có cái hình Phật A Di Đà to lắm có khung đẹp chỉ được treo ở góc nhà, bây giờ em nói treo lên phía trên ban thờ mà thầy cúng và chồng em không cho. Thầy cúng cũng bắt đem bát hương cũ thả xuống sông chị ạ. Thầy cúng nói phải đỏ đèn thắp hương 3 tháng 10 ngày như vậy có phải không chị? và hàng ngày có dc tỉa chân nhang bớt cho gọn không chị?

 4. L
  L

  Lê Thị Hồng ánh

  01/02/2019

  Bạch cô con mới mua 1 ngôi nhà nhưng con chưa về ở vì còn phải sửa sang lại ạ. Hiện tại nhà có 1 bạn thờ treo nhỏ nhưng chủ cũ đã mang bát hương đi rồi này còn mua nhà con cũng muốn thay 1 bàn thờ khác lên trên tầng 2 vậy con xin cô hướng dẫn con các nghi lễ cho phải ạ . Vì con vẫn ít tuổi k am hiểu nhiều vấn đề cúng lễ ạ

 5. N
  N

  Nguyễn văn Đức

  31/01/2019

  Con Xin cảm ơn và chi ân công đức của cô ạ. Con có việc này nhờ cô giúp đỡ ạ . Ngày 11/12/2018 vừa qua bà nội con mất. Trước bà nội con chưa mất là có 4 bát hương và mới đây bà con mất là 5 bát hương.
  Cho con hỏi cô là con muốn làm Ban thờ phật. Thờ thần linh, thờ gia tiên. Như video của cô giảng pháp thì con phải làm thế nào cho đúng pháp ạ?

Xem nhiều nhất trong chuyên mục