Ngày tu Bát quan trai không nhận đủ 8 giới có được không?

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video.
Các bài nên xem:

1,589 lượt xem
07/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ