Nếu Sư Phụ không xuất hiện ở nơi đời, chúng con đâu có được hạnh phúc chân thật

“Nếu Sư Phụ không xuất hiện, không sinh ra nơi đời, thì chúng con đâu biết đến Phật, đâu thực hành được lời Phật dạy, đâu có được hạnh phúc chân thật, đâu có được hạnh nguyện Bồ Đề và công hạnh Bồ Đề ngay trong cuộc đời này và đâu gieo được nhân duyên để thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong các kiếp vị lai.” - Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 54 của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã hướng tâm dâng lên Sư Phụ lời tri ân sâu sắc.

Các bài nên xem:

659 lượt xem
04/03/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ