Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hướng dẫn tụng kinh tu tập theo an cư kiết hạ của chư Tăng

Nương đức của Sư Phụ cùng Chư Tăng chùa Ba Vàng, được sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử trong CLB đã tổ chức tụng kinh và làm các công tác Phật sự như sau:

 • Tháng 5: Tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám và kinh Pháp Hoa.
 • Tháng 6: Tụng kinh Sám Hồng Danh và kinh Quán Âm Quảng Trần.
 • Tháng 7: Tụng kinh Sám Mục Liên, kinh Vu Lan và Kinh Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng.

Các việc làm công đức trong ba tháng:

 • Tham gia các buổi tu học đầy đủ
 • Kiểm tâm sám hối theo 5 giới
 • Làm công quả tại chùa, phục vụ các em khóa sinh về tu học
 • Sớt bát cúng dường Chư Tăng
 • Nấu cơm cúng dường trường hạ
 • Tham gia cúng dường trường hạ tại chùa
 • Tổ chức làm từ thiện
 • Phóng sinh

 

104 lượt xem
14/06/2018

Bình luận (0)