Hoài niệm Đêm thiền mừng Phật thành đạo tại chùa Ba Vàng PL.2563 - DL.2020

Sự kiện Đức Thế Tôn thành tựu vô thượng Chính Đẳng Chính Giác là sự kiện hy hữu, làm thay đổi cả nhân thiên và muôn loài. Giáo Pháp huy hoàng bất tử của Ngài đã được truyền bá khắp muôn nơi, ánh sáng chân lý mà Ngài chứng ngộ đã soi sáng cho chúng sinh thoát khỏi sự mê mờ, lầm lạc, chấm dứt khổ đau, đạt được hạnh phúc tối thượng.
Vào một đêm cách đây hơn 2.600 năm, khi Đức Thế Tôn thành đạo, cả đất trời đều rung động, muôn loài đã cùng nhau hoan ca, vui mừng đón nhận ánh sáng giác ngộ từ bậc Chính Đẳng Chính Giác. Kể từ đó, giáo Pháp của Ngài được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vượt qua biên giới quốc độ, soi rọi khắp muôn nơi.
Chúng ta hãy cùng hoài niệm lại những khoảnh khắc trong đêm thiền mừng Phật thành đạo năm 2020 được tổ chức tại chùa Ba Vàng để cảm nhận niềm hạnh phúc của các Phật tử trong ngày lễ đặc biệt và vô cùng ý nghĩa này.
Bên cạnh đó, hướng tới lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo năm 2021, các Phật tử hãy cùng nhau đón mừng và thiết thực báo ân như lời Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh từng chỉ dạy: “Nhân kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo, Sư Phụ mong tất cả chư Tăng, Ni và các Phật tử chăm chỉ học Pháp của Phật, khai mở trí tuệ của mình, nhận được sự chân thật của cuộc đời, thấy được đời thật sự là khổ, luân hồi là khổ, chỉ có con đường chính Pháp của Phật mới có thể cứu khổ và mang lại an lạc cho chúng sinh.”
Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận trong chương trình “Đêm thiền mừng ngày Đức Phật thành đạo” được tổ chức ngày 02/01/2020:
Chư Tăng chùa Ba Vàng trong đêm thiền hành mừng Phật thành đạo
Chư Tăng chùa Ba Vàng trong đêm thiền hành mừng Phật thành đạo
Sư Phụ cùng chư Tăng và các Phật tử chùa Ba Vàng thiền hành trong đêm kính mừng Phật thành đạo
Sư Phụ cùng chư Tăng và các Phật tử chùa Ba Vàng thiền hành trong đêm thiền hành
Đêm kính mừng Phật thành đạo chùa Ba Vàng năm 2020
Đêm kính mừng Phật thành đạo chùa Ba Vàng năm 2020

Phật tử trong đêm kính mừng Phật thành đạo

Các bài nên xem:

767 lượt xem
17/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ