Cầu siêu chẩn tế kết mãn | Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, ngày 19/7/Tân Sửu

Chùa Ba Vàng thỉnh quý Phật tử, nhân dân tùy duyên mời các hương linh về tham gia đàn cầu siêu chẩn tế pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám đang diễn ra ngay lúc này tại chùa.

Quý Phật tử và nhân dân quỳ gối chắp tay, bạch 7 lần theo văn bạch như sau:
Đệ tử con tên là:... Ở tại:...
Con xin mời các hương linh:... về đàn cầu siêu chẩn tế chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

438 lượt xem
26/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ