Danh sách video tu tập lần 15 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng và tội lỗi

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Cách tu tập chuyển hóa bệnh tật theo quan điểm Phật giáo

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Người sống ở đời làm sao để vừa phát triển sự nghiệp, vừa tu học được Phật Pháp để mở mang trí tuệ?

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Làm Gì Để Thay Đổi Người Chồng Tệ Bạc?

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Thế nào là thiền đúng phương pháp của Phật giáo?

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Vợ chồng hiếm muộn nỗ lực tu tập Phật Pháp - Sau 5 tháng mang thai bé trai

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Quán tưởng giảm trừ phiền não khi tài sản bị hủy hoại | Chu kỳ 1 - Chương trình 1

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Ta đi tìm ta, ta là ai? | Chu kỳ 2 - Chương trình 1

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Quán chiếu để điều phục thân | Chu kỳ 3 - Chương trình 1

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Giữ tâm không phóng dật | Chu kỳ 4 - Chương trình 1

 

1,875 lượt xem
03/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ