Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình sớt bát cúng dường Báo Tứ Trọng Ân – Ân Quốc Gia

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý đạo hữu! CLB Cúc Vàng cùng hòa hợp, đoàn kết phát nguyện tu tập một tuần theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh “Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Bại Vong” để hồi hướng mong nguyện cho đất nước được thái hoà. Việc mong nguyện đất nước được thái hoà là mong nguyện thuộc về tâm từ bi, mong cho chúng sinh được hạnh phúc. Và ngoài cái chung lớn là mong cho chúng sinh được hạnh phúc ra, Phật tử chúng ta cũng mong đất nước thái hoà để chúng ta được thuận duyên tu tập Phật Pháp.

>>> Chương trình tu tập báo tứ trọng ân – Ân quốc gia

Tu tập tâm từ bi báo ân quốc gia, mong cho quốc gia được thái hoà sẽ đem lại cho người thực hành những lợi ích to lớn, đó là: hiện tại kiếp này: tiêu trừ các ác nghiệp về tranh đấu, các mối quan hệ được cải thiện, gặp được người thiện tâm giúp cho các sở nguyện mong cầu thiện; kiếp sau: được vào xứ sở hoà bình, đời sống an lạc, được gặp Phật Pháp, dễ dàng tiến tu đức trí, tăng trưởng đạo nghiệp.

Để việc tu tập có được công đức, Tâm Chiếu Hoàn Quán xin chia sẻ cùng các đạo hữu để chúng ta thực hành pháp trong sự giác ngộ, hoan hỷ.

Kính thưa quý đạo hữu! Theo tinh thần của đạo Phật, trong pháp duyên sinh: cái này sinh thì cái kia sinh; cái này diệt thì cái kia diệt. Trong bài kinh: “Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Bại Vong” (bại: thất bại; vong: diệt), nếu bảy nguyên nhân này xuất hiện thì dẫn đến các duyên khác sinh: đất nước có minh quân; nhiều người tài giỏi, tâm đức xuất hiện; ai đã tài giỏi sẽ hướng thiện tâm vì dân vì nước: vua hùng, tướng mạnh, nghĩa sĩ tài; nhân dân đồng lòng hoan hỷ với thiện pháp;…

Phật tử chúng ta thực hiện gieo nhân trong bảy nguyên nhân đó là:

1- “Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận chính Pháp, tu phước, tự sửa
=> Phật tử cùng nhau tu pháp lục hòa kính, sách tấn nhau theo thiện pháp trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống: gia đình, xã hội, tu tập thiện tâm hoá giải nghiệp cũ.

2- “Vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng. Kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác“.
=> Phật tử mỗi người một nhân duyên đang tham gia các công tác xã hội, sách tấn nhau thực hành đúng bổn phận theo thiện pháp, thiện tâm.

3- “Nhân dân nước đó gìn giữ chính Pháp khuyên bảo nhau, không lượm của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc“.
=> Phật tử giữ trọn giới “không trộm cắp”, khuyên bảo người, dạy dỗ con cháu không trộm cắp.

4- “Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính cẩn. Nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự không để mất nghi tắc“.
=> Phật tử giữ giới “không tà dâm”, khuyên bảo người, dạy dỗ con cháu không tà dâm.

5- “Nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời răn bảo dạy dỗ coi đó như là pháp tắc quốc gia“.
=> Phật tử thực hành hiếu hạnh, khuyên người hiếu hạnh, dạy dỗ con cháu hiếu hạnh; Phật tử tôn kính Sư trưởng, vâng lời Sư trưởng thực hành lời Phật dạy: bỏ ác làm lành, giữ giới, chăm chỉ học và thực hành lời Phật dạy.

6- “Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê“.
=> Phật tử chăm chỉ lao động lo cho gia đình đúng bổn phận theo lời Phật dạy trong bài kinh “Làm giàu”.

7- “Dân nước đó tôn đạo kính đức. Trong nước, có Sa-môn, Thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang“.
=> Phật tử như pháp cúng dường tứ sự hộ trì Tam Bảo.

Kính thưa quý đạo hữu! Sáu pháp chúng ta đã và đang thực hành, pháp thứ bảy là pháp cúng dường cho cho chư Tăng (Sa-môn) thì chúng ta đều thực hành, nhưng mỗi lần thực hành đều hồi hướng về những sự việc mong cầu riêng. Về mong cầu báo ân quốc gia, chúng ta sẽ thực hành pháp thứ bảy này bằng việc sớt bát cúng dường chư Tăng. Thời gian từ ngày 12/4 nhuận/Canh Tý đến ngày 15/4 nhuận/Canh Tý (tức ngày 03/6/2020 – 06/6/2020). Kính mong quý đạo hữu tuỳ duyên giác ngộ hoan hỷ thực hành!

>>> Phật tử CLB Cúc Vàng đã làm gì để chuyển hóa siêu bão MangKhut?

Cách hướng tâm tu tập, tụng kinh cúng dường sớt bát:

– Tâm biết ơn: Nghĩ tới vua, quan, tướng lĩnh, nhân dân,… đã bỏ mạng vì công cuộc giữ nước, dựng nước.

– Tâm nhàm chán, sợ hãi đối với việc đất nước bị bại vong: Cảnh đói khổ (năm 1945); cảnh chiến tranh giết chóc (các cảnh chiến tranh đau khổ, gia đình ly tán, tính mạng nguy cấp,…)

– Tâm từ bi: Giác ngộ về duyên sinh của bảy pháp khiến đất nước không bị bại vong.

– Tâm hổ thẹn: Nếu mình không có tâm báo ơn, không thực hành việc báo ơn, mình hổ thẹn với cha ông đi trước. Nếu mình không thực hành báo ân, mình hổ thẹn với Phật vì không vâng lời Phật dạy, không trau dồi tâm trí. Hổ thẹn với gia đình vì mình biết đây là nhân lành lớn, lợi ích lớn cho mọi người trong thiện nhân quả, đây là nguồn sinh phúc mà mình lười biếng không thực hành.

– Tâm tinh tấn: từ các tâm biết ơn, tâm nhàm chán sợ hãi chiến tranh, tâm giác ngộ, từ bi, tâm hổ thẹn đó, chúng ta phát khởi tâm tinh tấn thực hành bảy pháp để thành tựu được sự nguyện mong đất nước được thái hoà, đạo pháp được hưng thịnh.

Tất các việc làm thiện được xuất phát từ sự giác ngộ từ bi sẽ đem đến quả phúc to lớn, lợi ích to lớn cho người thực hành trong hiện tại kiếp này và các kiếp vị lai sau.

Chúc quý đạo hữu luôn tinh tấn giác ngộ và hoan hỷ thực hành pháp! Chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc! Nguyện mong đất nước thái hòa, Phật Pháp hưng thịnh!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Chương trình tu tập báo tứ trọng ân - Ân quốc gia

Chương trình sớt bát cúng dường Báo Tứ Trọng Ân – Ân Quốc Gia

Các bài nên xem:

816 lượt xem
02/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục