Cảm nhận hạnh phúc khi tu tập thiền qua bài Pháp: “Ta đi tìm ta, ta là ai?”

“Có lẽ rằng những ai chưa biết đến sự nhiệm màu của Phật Pháp, là một thiệt thòi lớn trong đời của những người đó…”
Kính thưa Cô Chủ Nhiệm Phạm Thị Yến cùng các đạo hữu. Con tên là Nguyễn Thị Huyền Nam hiện đang sinh hoạt tại Đạo tràng Trúc Hải - Lê Chân (Hải Phòng). Hôm nay em xin được chia sẻ rằng hạnh phúc của em là hàng ngày được đọc những bài cảm nhận hạnh phúc, được chia sẻ từ sự tu tập thực hành chuyển nghiệp của các đạo hữu cùng gia đình. Mỗi khi đọc được bài nào mà thấy đạo hữu chuyển nghiệp em cũng muốn chia sẻ bài tới những ai có duyên với mình qua Facebook và Zalo, mong cho những người có duyên với mình sẽ đọc được và có tín tâm với Phật pháp.
Còn hôm nay em xin chia sẻ về hạnh phúc của em qua bài Trạch pháp của Cô trong chu kỳ 2, ngày nghe pháp và ngồi thiền trong chương trình tu tập 3 tháng an cư kiết hạ theo chư Tăng của mình: Nếu không có bài Trạch pháp của Cô “Ta đi tìm ta, ta là ai?” về vô ngã, vô thường, em khó mà hiểu sâu sắc và quán chiếu sâu về 5 ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). 5 ấm đều vô ngã, cái ngã ấy là gì trước đây em không biết tư duy nhưng nhờ sự thấy biết và từ lời trạch giảng của Cô mà em hiểu rõ về cái ngã ấy. 5 ấm ấy đều không phải là "Ta", nếu thiếu một trong năm ấm thì sẽ không tạo thành một chúng sinh, nó luôn biến đổi do tự mình không nhìn thẳng hay tư duy về nó nên không nhận biết được nó, không cái nào làm chủ, nó biến đổi sinh diệt trong từng sát na.

Rồi Cô chủ nhiệm trạch về "Ta", cái "Ta" - lời giảng của Cô đi vào tâm em. Thật vậy từ trước tới nay em mông lung với cái “Ta” này, nay nhờ ơn Cô chủ nhiệm mà em được hiểu cái "Ta" đúng chân lý. "Ta" chính là tổng nghiệp tạo nên cái "Ta" hiện tại, còn tôi phải là tôi của giác ngộ, trong pháp lục hòa, trong 5 giới và 8 giới. Ở đời sống tại gia thì việc tu tập được cũng là rất khó khăn nhưng không phải vì thế mà không tu được. Em nghĩ rằng nếu biết ứng dụng và tinh tấn tu thì sẽ tu được, không thể được như đi xuất gia nhưng cũng nuôi được cho mình chí nguyện cầu đạo Bồ đề. Đời này chưa đủ duyên nhưng sẽ là nhân cho đời sau có duyên với chính Pháp và có duyên xuất gia tu hành để trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh, hiện tại giảm trừ được phiền não khi va vấp cũng như đối duyên với những sự việc bất như ý hơn.

Phật tử Nguyễn Thị Huyền Nam nghe Pháp và ghi chép lại những lời giảng của Cô chủ nhiệm
Phật tử Nguyễn Thị Huyền Nam nghe Pháp và ghi chép lại những lời giảng của Cô chủ nhiệm

Kết hợp sau bài Trạch Pháp là ngồi thiền, em tư duy được sâu về bài giảng của Cô cũng như thấy được lời Phật dạy là chân lý không có sai, niềm hạnh phúc ngay trong lúc ngồi thiền được sinh ra khi tư duy về các đề mục. Kết quả của buổi ngồi thiền của em là:
- Có hạnh phúc
- Có tinh tấn
- Có nhẫn
- Trí tuệ được tăng trưởng
- Tâm được định tĩnh khi ngồi tư duy.
Ngồi thiền sinh tâm biết ơn Tam Bảo, biết ơn Sư Phụ cùng Đại Tăng, biết ơn cô Chủ Nhiệm, biết ơn Pháp thiền này rất nhiều ạ. Con thật hạnh phúc trong pháp và trong thiền. Con xin nguyện Phát và giữ tâm Bồ đề kiên cố, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian.
Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng, tri ân Cô Chủ Nhiệm và con xin tri ân pháp thiền. Dù tất cả có biến đổi sinh diệt nhưng con xin nguyện giữ tâm cầu đạo Bồ đề bất thối chuyển. Con xin nương Tam Bảo nương nơi Sư Phụ và Cô Chủ Nhiệm để đi trên con đường cầu giác ngộ giải thoát làm lợi ích cho mình và số đông.

Phật tử Nguyễn Thị Huyền Nam và các thành viên trong đạo tràng Trúc Hải chụp ảnh kỷ niệm cùng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng
Phật tử Nguyễn Thị Huyền Nam và các thành viên trong đạo tràng Trúc Hải chụp ảnh kỷ niệm cùng Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng
Bài viết của Phật tử được chia sẻ trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
Bài viết của Phật tử được chia sẻ trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

 

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,235 lượt xem
04/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ