Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cách để giữ vững niềm tin vào Chính Pháp

Đạo Phật là một tôn giáo bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học về nhân sinh quan, vũ trụ quan và các phương pháp thực hành, tu tập dựa trên giáo pháp (lời dạy) của Đức Phật. Đạo Phật rộng lớn và bao hàm tất cả hiện tượng: khoa học và tâm linh. Bởi vậy, nhiều người khi mới tu học Phật Pháp, chưa thực hành nhiều để thực chứng những điều Phật dạy thì sẽ sinh tâm nghi ngờ. Bởi những điều họ không thấy, không nghe thì không thể hiểu và tin tưởng.
Còn những người con Phật, luôn tự biết rằng Đạo Phật là trí tuệ, là sự thật. Nhưng trong quá trình tu học vẫn luôn khởi lên những phản kháng về những lời Phật dạy, vẫn khởi lên những niệm bất kính với Pháp, với Phật khiến họ rất khổ tâm.
Vậy tại sao chúng ta lại có những khởi niệm không tin, bất thiện với Tam Bảo? Và làm thế nào để giữ vững niềm tin nơi chính Pháp?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này.

Các bài nên xem: 

704 lượt xem
08/08/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục