Các đền thờ không đúng Pháp, Phật tử có được đến không?


Người đệ tử Phật có được đi chơi tại những nơi đến phủ hay những nơi không đúng Pháp hay không?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,389 lượt xem
18/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ