Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Không nương tựa Trời, thần, quỷ, vật – Những chú ý để không bị vong linh nương gá

Xem nhiều nhất trong chuyên mục