Buổi ra mắt các đạo tràng mới của Câu Lạc Bộ ngày 8-3 năm Kỷ Hợi


Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

398 lượt xem
05/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ