Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bán khoán con lên chùa cho Đức Ông, lớn lên có phải đi chuộc về không?

Bán khoán con lên chùa là một tín ngưỡng dân gian, là hình thức nương tựa về mặt tâm linh. Nhiều người quan niệm rằng, khi con cháu ốm đau, bệnh tật, hay khóc lóc ngay từ lúc mới sinh ra thì bán khoán vào chùa, nương nhờ cửa Phật sẽ được gia hộ, che chở và dễ nuôi hơn. Đến khi lớn lên, theo tục lệ ở nhiều vùng miền, cha mẹ muốn đến chùa để chuộc con cháu về thì phải mang lễ vật (gạo nếp, gạo tẻ,…) đến ngôi chùa đó cúng cho Đức Ông, để sau này không ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp của con cháu mình.

Vậy xét theo giáo lý của đạo Phật, quan niệm sau khi bán khoán con lên chùa rồi chuộc về khi đã lớn có thật sự đúng và lợi ích cho đứa trẻ hay không? Câu trả lời trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này!

Chư Tăng làm lễ sơ quy (lễ bán khoán) cho trẻ nhỏ trước Ban Đức Ông tại chùa Ba Vàng ngày 12/10/2019
Chư Tăng làm lễ sơ quy (lễ bán khoán) cho trẻ nhỏ trước Ban Đức Ông tại chùa Ba Vàng ngày 12/10/2019

Các bài nên xem:

2.042 lượt xem
06/05/2020

Bình luận