Top bài hát vu lan lấy đi nhiều nước mắt nhất

Nhân lễ Vu Lan, quý vị có thể gửi tới cha mẹ những bài hát vu lan báo hiếu đầy xúc động, da diết và thấm thía về công ơn trời biển của cha mẹ trong bài viết dưới đây. Bên cạnh những món quà, lời chúc,... các bài hát vu lan này sẽ thay lời muốn nói của quý vị tới cha mẹ - lời yêu thương, lời xin lỗi, lời cảm ơn,...

1. Bài hát: Vu Lan mùa tự tứ báo hiếu mẹ cha

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Xuân Trí
Thể hiện: Lan Anh cùng vũ đoàn BamBoo

-----------
Lời bài hát:
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
đem phúc lành phổ tế chúng sinh.

Con chắp tay hướng về chư Phật.
Chúng sinh vô minh tạo bao tội lỗi
khiến nổi trôi trong ác đạo ba đường.
Nhờ diệu Pháp Phật truyền phương cứu khổ,
bà Thanh Đề thoát kiếp trầm luân.
Ba tháng hạ, chư Tăng huân tu giới đức,
đem phúc lành ban khắp nhân thiên.

Kính lạy Phật
Kính lạy Pháp
Kính lạy Tăng

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
đem phúc lành phổ tế chúng sinh.
Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

2. Bài hát: Vu lan báo hiếu thâm ân

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Hồng Ánh

-----------
Lời bài hát:
Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng.
Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời
không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.

Sau khi chết, bà rơi vào địa ngục chịu khổ đau, đói khát vô... cùng.
Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương.
Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ
cúng dường trai Tăng, báo hiếu công sinh thành.
Nhờ phúc lành cao quý… Thanh Đề thoát địa ngục sinh thiên, hưởng cuộc sống an lành.
Noi đức hiếu Mục Kiều Liên cứu mẹ,
mùa vu Lan đệ tử chúng con
dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại đức.
Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ,
mang phúc lành tế độ trần gian.
Nguyện cầu cho cha mẹ bình an.
Nguyện cầu cho con cháu thảo hiền.
Nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ
nương phúc báu này sớm được siêu sinh.

Vu Lan Bồn... Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Vu Lan Bồn... trả nghĩa thâm ân.
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Vu Lan Bồn... đệ tử chúng con
dâng phẩm vật cúng dường chư Đại đức.
Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân.
Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân.

3. Bài hát: Lời hứa với cha mẹ 3 miền nhân mùa Vu lan

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Nhạc sĩ Xuân Phương
Thể hiện: Ca sĩ Đức Hùng, Đức Lương và vũ đoàn Bamboo

-----------
Lời bài hát:
Hôm nay ngày hội Vu Lan
Phật tử ba miền hướng về
cha mẹ khắp Bắc - Trung - Nam
dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an
nguyện cầu cho đất nước an lành
khắp năm châu muôn loài chúng sanh
sớm an lạc vui trong chánh Pháp.
Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện
cùng chung tay tinh tấn sẻ chia.

Ngày hôm nay ngày hội Vu Lan
nguyện ba miền khắp Bắc - Trung - Nam
cha mẹ được bình an, hoan hỷ
Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.

Mong cha mẹ ba miền được bình an, hoan hỷ
Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.
Phật tử chúng con xin hứa sẽ sống an nhẫn, sẻ chia.

4. Bài hát: Người mẹ ba miền

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Hồng Ánh cùng Vũ đoàn BamBoo

-----------
Lời bài hát:

Mẹ của tôi sẻ chia tấm lòng.
Mẹ của tôi vì quê hương hiến dâng trọn đời.
Mẹ ơi, con lên đường vì trọn tình quê hương.
Mẹ ơi, con lên đường với trọn tình yêu thương của mẹ - mẹ Việt Nam ba miền.
Mẹ ơi, con chưa từng (chưa từng) đi xa.
Dù nơi đâu, con vẫn ở quê nhà.
Dù nơi đâu, vẫn trọn vẹn trong tay mẹ Việt Nam ba miền.

Mẹ của tôi, Bắc - Trung - Nam một lòng,
vì quê hương hiến dâng trọn đời.
Mẹ của tôi - mẹ khắp ba miền,
vì quê hương mẹ hiến dâng trọn đời.
Mẹ Việt Nam - người mẹ của ba miền.
Mẹ Việt Nam! Mang tấm lòng sẻ chia, mẹ gửi con đi khắp ba miền.
Mẹ Việt Nam! Mang tấm lòng sẻ chia, mẹ gửi con đi khắp ba miền.

5. Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc và thể hiện: Nhạc sĩ Xuân Trí

-----------
Lời bài hát:
Mẹ ơi… nay con có mặt trên đời...
là do chín tháng mười ngày ân sâu.
Mẹ ơi… con có biết đâu
mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu.
Mẹ đã thức thâu đêm khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng...
Khi con trái ngang, mẹ đã khóc ròng, chịu nhục người ta…
Ới… a… à … ới… a…

Mẹ ơi… con đã lớn khôn
trong dòng nước mắt của mẹ cạn khô,
trong sự đói khát cam chịu của cha...
Con đã dại khờ... phụ mẹ bạc cha.
Con đã dại khờ... gây bao tội lỗi...
gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ.
Mẹ cha… Mẹ cha...
Xin nhận cho con, một lời xin lỗi.
Xin nhận cho con, một lời sám hối.
Ân mẹ, công cha con quyết báo đền.
Xin nhận cho con, một lời sám hối.
Công ân cha mẹ, suốt đời không quên.
Công cha, nghĩa mẹ, ân thầy.
Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu.

6. Bài hát: Nguyện cầu ba mẹ đời đời an vui

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Chu Oanh
Thể hiện: Minh Nghĩa cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo: Khánh Ly

-----------
Lời bài hát:
Mẹ tôi...
Chiến tranh đã qua lâu rồi,
ngồi nhìn ba, tiếng kệ cầu kinh,
ngồi nhìn ba, chắp tay mẹ nguyện cầu -
cầu mong ba sớm được siêu sinh.

Mẹ tôi trọn mối ân tình.
Ngày ra đi, tuổi ba mới vừa đôi mươi, (Ngày ba ra đi, tuổi mới vừa đôi mươi)
nhìn con thơ chưa được thôi nôi.
Vì quê hương, ba giã từ lên đường.
Vì quê hương, ba hy sinh ở chốn sa trường.

Giờ đây, mẹ tôi
mái tóc đã bạc màu.
Thiết tha mẹ dâng lời nguyện cầu
trọn đời ba mẹ một mối tình
tình yêu quê hương, đất nước thuỷ chung.
Ngày ba (ra) đi, tôi còn tấm bé. Mẹ một mình tần tảo chở che. Trước mặt tôi, mẹ chẳng bao giờ buồn, nhưng tôi biết, mẹ khóc thầm mỗi đêm.
Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu
cầu Phật chở che mẹ sống dài lâu
cầu Phật chở che
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.
Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.

7. Bài hát: Bé ầu thương của mẹ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Quang Nhật
Thể hiện: Ca sĩ Bảo Nam, Ngọc Anh

-----------
Lời bài hát:
Ả à ời, ả à ơi.
Ả à ời, ả à ơi.

Công cha cùng đức mẹ cao sâu tựa biển trời, vắt cạn kiệt dòng sữa để cho con tươi cười.
Ả à ời, ả à ơi.
Ả à ời, ả à ơi.
Mẹ tôi chín tháng cưu mang,
ba năm nhũ bộ chăm con chẳng rời.
Cả đời vất vả vì con,
sớm hôm khuya tối
đầu non cuối ghềnh.

Gánh con - gánh cả tuổi thơ,
nắng chiều ngơ ngác cỏ khô cuối đồng.
Gánh con - gánh cả tuổi hồng,
sớm chiều trông ngóng con từng bước đi.

Ầu ơ câu hát đầu đời,
con nhìn theo mẹ, miệng cười xinh xinh.
Ầu ơi, ơi hỡi ầu ơi!
Mẹ theo con hết cuộc đời,
dẫu cho mẹ trăm tuổi
vẫn thương ầu tám mươi.
Dù cho tắt nghỉ cũng chẳng thôi,
vẫn thương con trẻ, thương ầu tám mươi.

Mẹ thương con suốt cuộc đời,
dẫu cho mẹ trăm tuổi
mẹ vẫn thương
ầu của mẹ
dù ầu đã tám mươi.

8. Bài hát: Nỗi lòng cha mẹ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Minh Hằng

-----------
Lời bài hát:
Hà ha há ha hà ha… Hà ha há ha hà ha…
Con ơi, với mẹ cha, con là tất cả.
Mẹ cha không ngại vất vả, hèn dơ;
chỉ mong con khôn lớn trưởng thành
chỉ mong con có vị thế cao sang.
Con ơi, với mẹ cha, con là tất cả.
Góc phố khuya đêm đã lên đèn
vội vã bước chân, cha mẹ kiếm tìm - kiếm tìm hạnh phúc cho con.

Hè sang nóng rát đôi bàn chân
cho dù tấm thân mỏi mòn, bệnh tật
cho dù gió đông rét buốt đôi vai gầy
cha mẹ vẫn ở đây dãi dầu mưa nắng.

Vì con là khúc ruột của mẹ cha.
Dù con tội lỗi hay sai lầm
dù con có bị đời hắt hủi
cha mẹ phiền lòng nhưng chẳng bỏ con đâu;
chờ con khôn lớn,
cho con trưởng thành hạnh phúc, bình an.

Cha mẹ nuôi con chẳng ngại ngần
Cho dù bão táp với phong ba
Cuộc đời hắt hủi, cười chê hết
Nhưng mẹ cha vẫn ôm ấp, vỗ về
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Ha há ha hà ha…Ha há ha hà há…
Con ơi, với mẹ cha, con là tất cả.
Chẳng mong con sẻ chia sớm tối
chẳng mong con báo đáp lúc tuổi già
chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành.

Con ơi, với mẹ cha, con là tất cả.
Góc phố khuya đêm đã lên đèn
vội vã bước chân cha mẹ kiếm tìm
kiếm tìm hạnh phúc cho con.

Hè sang nóng rát đôi bàn chân
cho dù tấm thân mỏi mòn, bệnh tật
cho dù gió đông rét buốt đôi vai gầy
cha mẹ vẫn ở đây dãi dầu mưa nắng.

Vì con là khúc ruột của mẹ cha
dù con tội lỗi hay sai lầm
dù con có bị đời hắt hủi
cha mẹ phiền lòng nhưng chẳng bỏ con đâu;
chờ con khôn lớn
cho con trưởng thành hạnh phúc, bình an.

Dù cho con tội lỗi, dù cho con sai lầm, dù con có bị đời hắt hủi,
cha mẹ dẫu phiền lòng nhưng chẳng bỏ con đâu
vì con là tất cả, vì con là khúc ruột của mẹ cha.
Con ơi, với mẹ cha, con là tất cả.
Con hãy trưởng thành hạnh phúc, bình an.
Con hãy trưởng thành hạnh phúc, bình an.

-----------
Trên đây là những bài hát vu lan do Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa sáng tác. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tuyển tập các bài hát do Cô Phạm Thị Yến sáng tác tại đây: Tổng hợp những bài hát về Phật giáo hay nhất.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem: 

-
aa
+
8,817 lượt xem
05/08/2023

Bình luận (44)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Ngọc Quỳnh Trâm

  20/10/2023
  Con kính tri ân Cô! Con xin phép chép lời bài hát và video để chia sẻ đến khắp mọi người ạ
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thảo

  20/08/2023

  Bài viết thật ý nghĩa và sâu sắc, con xin thành kính tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm ạ

 3. H
  H

  Hoàng Thị Hưởng

  20/08/2023

  Các bài hát thật hay và ý nghĩa ạ. Con thành kính tri ân công đức của Cô CN ạ.

 4. H
  H

  Hai Bui

  20/08/2023

  Con xin tri ân công đức của cô rất nhiều ạ

 5. L
  L

  Lê Lan Phương

  20/08/2023

  Con luôn yêu thích tất cả bài hát Phật Pháp cô sáng tác! Cô cùng lợi ích và ý nghĩa ạ!!!!