Bài hát: Nguyện cầu ba mẹ đời đời an vui

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Chu Oanh

Biên đạo: Khánh Ly

Thể hiện: Minh Nghĩa cùng vũ đoàn Athena

---

Lời bài hát:

Mẹ tôi...

Chiến tranh đã qua lâu rồi,

ngồi nhìn ba, tiếng kệ cầu kinh,

ngồi nhìn ba, chắp tay mẹ nguyện cầu - cầu mong ba sớm được siêu sinh.

 

Mẹ tôi trọn mối ân tình.

Ngày ra đi, tuổi ba mới vừa đôi mươi, (Ngày ba ra đi, tuổi mới vừa đôi mươi)

nhìn con thơ chưa được thôi nôi.

Vì quê hương, ba giã từ lên đường.

Vì quê hương, ba hy sinh ở chốn sa trường.

 

Giờ đây, mẹ tôi

mái tóc đã bạc màu.

Thiết tha mẹ dâng lời nguyện cầu

trọn đời ba mẹ một mối tình - tình yêu quê hương, đất nước thuỷ chung.

 

Ngày ba (ra) đi, tôi còn tấm bé. Mẹ một mình tần tảo chở che. Trước mặt tôi, mẹ chẳng bao giờ buồn, nhưng tôi biết, mẹ khóc thầm mỗi đêm.

Nguyện cầu...

Con chắp tay nguyện cầu

cầu Phật chở che mẹ sống dài lâu

cầu Phật chở che

sau này ba mẹ gặp nhau

ở nơi cõi Phật an vui đời đời.

 

Nguyện cầu...

Con chắp tay nguyện cầu

sau này ba mẹ gặp nhau

ở nơi cõi Phật an vui đời đời.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1zfgsE4HSshwzOZeCXc0pJmKom413p8kZ/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem: 

-
aa
+
610 lượt xem
17/01/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ