Bài hát: Nguyện cầu ba mẹ đời đời an vui

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Chu Oanh

Biên đạo: Khánh Ly

Thể hiện: Minh Nghĩa cùng vũ đoàn Athena

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem: 

 

 

263 lượt xem
17/01/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ