Bài hát: Xuất gia - Khát vọng cao quý

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Phối khí: Nhạc sĩ An Hiếu

Thể hiện: Tốp ca tuổi trẻ cùng nhóm nhảy Ban tài năng Chùa Ba Vàng

Biên đạo: Nam Lê
--------------

Lời bài hát:

Tuổi trẻ ước mơ, ước mơ trong cuộc đời;
tạo lập trong cuộc sống
bao lý tưởng cao vời
để thế giới bao la
vang lừng tiếng ngợi ca là
khát khao, khát khao của tuổi trẻ (của bao người tuổi trẻ).

“Vị chiến thắng không bại
Vị bước đi trên đời
Không dấu tích chiến thắng
Phật giới rộng mênh mông.

Xuất gia - đệ tử đấng Phật đà
thiền định, thiền định chốn rừng già
từ bỏ tham ái dục
Từ bỏ tham ái dục.

Khát khao, khát khao xuất gia
làm đệ tử Đức Phật -
bậc ý chí kiên cường
giác ngộ lý vô thường
chứng đạt pháp vô sanh.

Khát khao, khát khao xuất gia - đệ tử đấng Thiện Thệ
chiến đấu với Ma vương
giành chiến thắng tối thượng
bậc thầy của nhân thiên.

Tuổi trẻ khát khao xuất gia
làm đệ tử đức Phật
chứng đạt pháp vô sanh -
khát vọng thật cao quý
Khát vọng ấy tối thượng
hạnh phúc khắp mười phương.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem: 

654 lượt xem
07/03/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ