Bài hát: Ngoại đạo với sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Linh Phạm với vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Khánh Ly


Lời bài hát:

Thế Tôn xót thương ngoại đạo
tà kiến, mê lầm
vô minh, chấp ngã
sa đọa ác đạo, khổ não triền miên.

Thế Tôn lòng từ bi cao tột
trước giờ nhập Niết bàn
tế độ cho du sĩ Tu Bạt Đà La
sáng tỏ Bát chánh đạo
lập trí thanh cao
xuất gia, thọ đại giới tinh tấn.
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành
A-la-hán Tu Bạt Đà La.

Thế Tôn xót thương ngoại đạo
trước giờ Niết bàn
thuyết Bát chánh đạo
chiếu sáng nhân thiên.

Thế Tôn – bậc đạo sư soi sáng
trước giờ Niết bàn
độ cho ngoại đạo xuất gia
đắc thành A-la-hán Tu Bạt Đà La. (x2)

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/17z0WCa7-cFe9xhb8l4Zzvo39tMDH0GO8/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,668 lượt xem
27/02/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ