Bài hát: Gia đình là thế giới thu nhỏ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Hòa âm phối khí: Trần Tùng

Thể hiện: Thu An, Thu Trang và Thư Lê cùng nhóm múa Dayya.


Lời bài hát:

Ba ơi ba, gia đình ta là cả thế giới
Ba là bầu trời, mẹ là trái đất, ôm ấp muôn loài là con.
Ba ơi ba, gia đình ta còn có mặt trời
Mặt trời Phật Pháp soi rọi muôn nơi
Con lớn khôn trong vòng tay của mẹ
Con trưởng thành nhờ tình yêu của ba
Cả nhà ta cùng nhau giác ngộ, sống đời an vui.

Ba ơi ba, gia đình ta là thế giới thu nhỏ
Phật là mặt trời, Phật là ánh trăng
Soi chiếu muôn loài.

Ba ơi ba, gia đình ta là gia đình Phật tử
Phật dạy ba, Phật dạy mẹ, phải chăm lo gia đình
Phật dạy con trí tuệ, báo đền ân đức mẹ cha.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:
 

-
aa
+
3,998 lượt xem
02/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ