Bài hát: Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Khánh Ly


Lời bài hát:

Xuất gia, xuất gia, xuất gia làm đệ tử Phật, cải hoá thân tâm
Angulimala – chàng trai trí thức dòng Bà-la-môn
Tính đức hiền hoà, tận trung, tận nghĩa.
Angulimala, Angulimala.

Chuyện kể rằng Angulimala tầm sư học đạo, gặp phải thầy tà, ác gia trăm họ
Tướng cướp lừng danh – Angulimala.
Angulimala – tướng cướp lừng danh.

Một vùng núi sông, không còn chim muông, muôn thú, vắng bóng quan quân, nhân dân khiếp sợ
Angulimala gặp phải thầy tà, học điều ác nhân tầm cầu chân lý
Thật là si loạn, Angulimala!
Angulimala tôn thờ thầy tà
Giết hại ngàn dân tầm cầu chân lý, làm điều si loạn. Angulimala

Bậc Đại Trí Đức – Thích Ca Mâu Ni
Quán sát tính quý tôn thầy cầu đạo của Angulimala
Bậc Đại Từ Bi – Thích Ca Mâu Ni
Chiết hóa thân tâm Angulimala xuất gia
Thánh đạo đắc thành, La-hán Angulimala.
Angulimala xuất gia Thánh đạo
Thành bậc La-hán thương xót chúng sinh.
Đức Phật Thích Ca xuất gia cho tướng cướp thành bậc đại thiện.
La-hán Angulimala – xuất gia công đức
Xuất gia tuyệt vời, làm lợi nhân thiên.
Xuất gia, xuất gia làm đệ tử đấng Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1VZmLYEa8LD30ONIDp50PUopEtoCama4Q/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,757 lượt xem
31/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ