Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Thương chúng sinh quyết thành đạo quả

Bài hát: Thương chúng sinh quyết thành đạo quả

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí

Thể hiện: Đức Thương, Huyền Trang cùng vũ đoàn BamBoo


Lời bài hát:

Từ bi bao la,
Thương chúng sinh
Như thương con đỏ
Rời bỏ hoàng thành
Núi tuyết rừng già
Hành thân khổ tu.

Dưới cội Bồ đề
Ngài trở về trung đạo
Tam minh bừng sáng
Giải thoát chúng sinh mê.
Hào quang chiếu muôn phương
Tuệ giác cứu sáu đường
Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.

Bốn chín ngày thiền định
Đập tan mọi xiềng xích
Phiền não cùng tham dục
Giác ngộ lý chân thường
Sáng tỏa khắp mười phương, sáng tỏa khắp mười phương
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Từ bi, thương chúng sinh
Như thương bầy con đỏ
Quyết chí đắc đạo quả
Thầy dẫn đường nhân thiên
Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài –
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Dưới cội Bồ đề
Ngài trở về trung đạo
Tam minh bừng sáng
Giải thoát chúng sinh mê.
Hào quang chiếu muôn phương
Tuệ giác cứu sáu đường
Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca.

Bốn chín ngày thiền định
Đập tan mọi xiềng xích
Phiền não cùng tham dục
Giác ngộ lý chân thường
Sáng tỏa khắp mười phương, sáng tỏa khắp mười phương
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Từ bi, thương chúng sinh
Như thương bầy con đỏ
Quyết chí đắc đạo quả
Thầy dẫn đường nhân thiên
Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Cứu khổ khắp mười phương, cứu khổ khắp muôn loài
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca, Phật Thích Ca.

Các bài nên xem:

45 lượt xem
14/01/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục