4 Pháp đưa đến hạnh phúc

Ngày thứ ba: Đề mục quán 

1. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Đức Phật chưa?
2. Quán chiếu: Mình đã có tịnh tín đối với Pháp chưa? Có tin Pháp của Phật đưa đến giải thoát không? Mình đã thực hành Pháp khiến thoát dần được tâm bất thiện gì, sự khổ gì?
3. Quán chiếu: Mình đã thành tựu tịnh tín với Tăng như thế nào? Từ đó, sinh tâm cung kính đảnh lễ Tăng.
4. Tự quán sát: Trong buổi ngồi thiền này, mình đã tăng trưởng thêm tịnh tín đối với Phật – Pháp – Tăng chưa?

24,668 lượt xem
03/08/2021

Bình luận (24)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. B
  B

  Bùi Thị Thanh

  26/07/2023

  Con xin tri ân công đức cô CN. Từ khi con biết đến Phật Pháp. Con đã có nhiều thay đổi. Tâm con bình an hơn. Con vô cùng biết ơn Sư Phụ và cô chủ nhiệm. 

 2. B
  B

  Bùi Thị Thanh

  26/07/2023

  Con xin tri ân công đức cô CN. Từ khi con biết đến Phật Pháp. Con đã có nhiều thay đổi. Tâm con bình an hơn. Con vô cùng biết ơn Sư Phụ và Cô chủ nhiệm. 

 3. M
  M

  Mỹ Lệ Trần Thị

  21/07/2023

  Con xin tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Thêm

  21/07/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ

 5. N
  N

  Nguyễn thị phương

  21/07/2023

  Chúng con xin tri ân lời chỉ dạy của cô ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu ni