Tụng chú Đại Bi có diệt trừ hết tội chướng không?

Có người thắc mắc rằng: Trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì trích trên trang daitangkinh.net, có đoạn:
“...Nếu chúng sinh nào xâm chiếm cùng hao tổn tài vật và thức ăn uống của Thường Trụ, dù 1000 Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì cũng họ cũng chẳng có cơ hội sám hối, dù có sám hối thì cũng chẳng diệt trừ. Nhưng nay khi họ trì tụng Đại Bi thần chú, tội ấy liền tiêu tan...”.
Vậy có phải chú Đại Bi thật có năng lực siêu việt đến vậy?
Để giải đáp thắc mắc này, xin kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video dưới đây!
Các bài nên xem: 

854 lượt xem
09/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ