Tu học Phật Pháp là chăm sóc "ruộng phước" của chính mình

Phật tử chúng ta sống ở đời tại gia, vì còn mải lo cơm, gạo, áo, tiền nên nhiều khi chưa thể phát sinh được sự tinh tấn trong tu tập hay tham gia các công việc phận sự của chùa, của đạo tràng. Tuy nhiên, ít ai lại biết rằng, chúng ta muốn có hạnh phúc ở thế gian (sức khỏe, thọ mạng, tiền tài,...) thì chúng ta cần phải vun bồi phước báu. Và việc tu học Phật Pháp có thể giúp chúng ta thành tựu được phước báu đó.
Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Ví như người trồng lúa, lúc hái lúa là thành quả của biết bao nhiêu công sức: gieo hạt giống, cuốc ruộng, gieo mạ, cấy lúa, chăm bón,... Chúng ta đi tu cũng vậy! Chúng ta nghe Pháp, giác ngộ, bỏ ác hành thiện, thực hành các thiện pháp, chuyển tải Phật Pháp,... thì đó là tiền để mua hạt giống, là thuở ruộng, cây mạ, cây lúa… Còn hạt lúa, số tiền thu lại được ví như phước báu của chúng ta. Nếu chúng ta không tiếp tục gieo nhân thì đến lúc cắt hết lúa, chúng ta sẽ bị đói khổ”.
Những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc tu tập Phật Pháp để vun bồi phước báu của chính mình.

Các bài nên xem: 

1,199 lượt xem
23/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ