Trạch Pháp thường kỳ ngày 3/8 năm Mậu Tuất

Ngày 12/9/2018 (nhằm ngày 3/8 năm Mậu Tuất) tại Thiền đường chùa Ba Vàng, Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã có buổi trạch Pháp thường kỳ với các Phật tử trong CLB và các cư sỹ công quả tại chùa.

Sau phần trả lời câu hỏi về tình trạng bạo hành học đường, đại chúng và các bậc phụ huynh được củng cố tri kiến về nhân duyên, quả báo và cách ứng xử đúng pháp trước vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong xã hội này.

Cô chủ nhiệm đã dành phần lớn thời lượng để trạch về giới thứ 18 và 19 của Tỳ kheo trong “Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích” để phá nghi cho nhiều người đang tu học đã đặt câu hỏi: “Chư Tăng có được nhận tiền cúng dường hay không”? Giới của Phật cho phép Chư Tăng được nhận tiền cúng dường của đàn na tín thí. Chư Tăng nhận tiền cúng dường nhưng không giữ riêng cho mình chút nào mà xả hết vào thường trụ Tam Bảo để phục vụ việc xây dựng chùa chiền, đúc chuông tô tượng, ấn tống kinh sách...và giữ gìn thân mạng để hoằng dương chính Pháp, làm lợi ích cho số đông, làm ruộng phước cho chúng sinh. Sự thọ nhận đó là đúng Pháp.

Cuối buổi, Cô cũng ân cần trạch rõ về giới thứ 11 để giúp đại chúng hiểu rằng, chỉ cần chư Tăng khởi tâm thanh tịnh tu tập đúng Pháp thì việc đi kinh hành trên cỏ không hề hại đến trú xứ của quỷ thần.

Đại chúng hoan hỉ vì nhờ Cô trạch giảng mà được hiểu hơn về giá trị “giới của Phật, luật của Tăng”; Hàng đệ tử tại gia vì thế mà khởi được tâm thanh tịnh khi hộ trì Chư Tăng, hộ trì Tam Bảo.

Trực Tiếp buổi trạch Pháp ngày 3/8 năm Mậu Tuất

-
aa
+
676 lượt xem
17/09/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ