Nghiệp và tu chuyển nghiệp | Trạch Pháp ngày 20/2N/Quý Mão

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Quán sát, tư duy lại xem chúng ta đã hoặc đang tu để chuyển hóa gì?

2. Duyên tu đã đủ chưa? Hay thiếu nhân duyên gì?

3. Chuyển hóa ra sao? Tư duy nhân duyên khiến chuyển hóa nhanh, chậm hoặc chưa thấy chuyển hóa.

4. Phát sinh tinh tấn để dừng nghiệp, chuyển các nghiệp đang chi phối và tiêu trừ nghiệp từ sớm khiến không xảy ra hoặc nhẹ đi.

-
aa
+
632 lượt xem
09/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.