Tại sao ở Ấn Độ ít người tu theo Phật? | Trạch Pháp ngày 20/2/Quý Mão

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí

1. Tư duy về nghiệp của chúng sinh để giải nghi về việc số người tu đúng Pháp của Đức Phật:
- Quán các việc được quy định là thiện ở thế gian sao lại ít người làm được, qua các hành vi xấu: bất hiếu, trộm cắp, tham quan, lừa đảo, tà dâm, nghiện ngập, cờ bạc,…

- Từ đó, tư duy về nghiệp của chúng sinh khó chấp nhận/khó làm được việc cực thiện, đó là tu Phật Pháp.

2. Tư duy về nhân quả để giải nghi về việc Phật tử ít người giàu:

- Mình đến với Phật Pháp là nhân duyên gì? Có khổ đau không?

- Công đức tu bát quan trai 1 ngày 1 đêm tinh nghiêm đưa đến kết quả thế nào? Từ đó, tư duy Phật tử sau khi tu sẽ không về cõi người, mà sẽ hưởng quả phúc ở các cõi trời, hơn hẳn ở cõi người.

3. Tư duy về hạnh nguyện Bồ đề của mình:

- Nếu sau này duyên thứ nhất là được sinh lên cõi trời, cõi người hưởng sung sướng và duyên thứ hai là theo nguyện Bồ đề mà sinh về làm người nghèo khổ nhưng là duyên phù hợp để giác ngộ Phật Pháp cho chúng sinh, thì nhận duyên gì?

4. Tri ân

- Tri Ân Phật, Bồ Tát trong vô lượng kiếp theo nguyện Bồ đề ứng trong vô lượng thân độ chúng sinh: làm trời, làm người, làm quỷ, làm súc sinh và trong các cảnh: vua trời, vua người, vua A tu la,… và các cảnh khổ,… để hoá độ chúng sinh.

- Phát nguyện học theo các Ngài.

-
aa
+
553 lượt xem
10/03/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ