Thỉnh tượng Phật xông nhà đêm giao thừa có tốt không?