Thành tâm sám hối cha mẹ, nguyện đời đời kiếp kiếp tu tâm hiếu hạnh | Đồi Orajhar, Ấn Độ

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

31 lượt xem
26/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ