Tăng thượng tâm | biết ơn - lợi ích

Phải tư duy như thế nào để được tăng trưởng những tâm thiện lành, mang lại lợi ích cho mình?
1/ Lòng từ và trí tuệ của Sư Phụ qua việc chuẩn bị cho Phật tử về Chùa đón tết.
2/ Cảm niệm ân đức của Thầy.
3/ Niệm ân đức của: Phật - Pháp - Tăng.
4/ Tư duy quán chiếu để biết mình tăng trưởng thiện tâm hay không?
5/ Chia sẻ về sự chuyển nghiệp: Lợi ích của lòng tin và thực hành pháp sám hối cúng dường của Phật tử.
Các bài nên xem: 

457 lượt xem
27/05/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ