4 bài hát tán dương Phật Pháp, tăng trưởng tâm biết ơn

0:00: Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian

Lời bài hát:
Mặt trời soi chiếu thế gian
Huy hoàng thay Pháp Phật nhiệm màu
Cùng nhau hát vang,
Cùng nhau tán dương,
Pháp Phật nhiệm màu.
Vầng thái dương chiếu soi
Vạn chúng sinh thoát khỏi mê lầm
Hạnh phúc thay thế gian này
Nhờ sáng soi bởi Pháp Phật nhiệm màu
Hạnh phúc thay thế gian này
Lòng chúng con bừng sáng lên
Bởi Pháp Phật nhiệm màu.


1:04: Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời

Lời bài hát:

Thầy ơi! Trong trang sách cuộc đời
Con đã viết lên bao câu chuyện buồn
Con đã viết lên bao nhiêu nỗi khổ cho mẹ cha
Cho người thân, cho bạn bè
Con đã viết lên các câu chuyện buồn
Bởi vì tham, sân, si.
Và Thầy ơi, trong trang sách cuộc đời
Những câu chuyện đã đổi thay
Con đã viết lên những câu chuyện về ân nghĩa,
Về lẽ sống cao thượng.
Thầy - Người dạy cho con chân lý cuộc đời
Thầy - Người truyền cho con ánh sáng trí tuệ Như Lai
Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con
Những dòng chữ tuyệt vời.
Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con
Những câu chuyện giác ngộ từ bi.
Con kính ân Phật - Người Thầy vĩ đại
Con kính ân Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời con
Con kính ân Thầy - Người dẫn đường theo bước Như Lai.


3:15: Kính tri ân Sư Phụ

Lời bài hát:

Kính bạch trên Sư Phụ. Con nay đã giác ngộ, giả tạm của cõi đời.
Thân tứ đại này, chịu khổ vô thường của sinh già bệnh chết.
Tâm trí này bị ưu phiền bởi mong cầu dục lạc.
Kính bạch trên Sư Phụ. Con nay đã giác ngộ, khổ là do nhân gì, cách diệt khổ ra sao.
Kính bạch trên Sư Phụ. Con nay đã giác ngộ, khổ là do tham ái, đoạn tham được an lạc, đoạn ái hết sầu bi.
Kính bạch trên Sư Phụ nhờ ơn đức của Người, mà con đã giác ngộ.
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người cùng chư tôn đức Tăng.
Người thay Phật thuyết pháp.
Người thay Phật dìu dắt.
Người thay Phật nâng đỡ cho chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ.
Chúng con tri ân Người.
Chúng con tri ân Người.
Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân!


5:23: Lục hòa ca

Lời bài hát:

Hoa cúc vàng quân tử
Dầu có héo cũng không rời nhụy
Hoa cúc vàng thanh cao
Dầu có héo cũng không phai màu
CLB Cúc Vàng
CLB chăm tu
Dầu có khó cũng không nản lòng
Dầu có khó cũng sẽ vượt qua

CLB Cúc Vàng CLB an vui
tu Pháp Phật lục hòa (x2)

1. Thân hòa đồng trụ
2. Khẩu hòa vô tranh
3. Ý hòa đồng duyệt
4. Giới hòa đồng tu
5. Kiến hòa đồng giải
6. Lợi hòa đồng quân

Ở đâu có lục hòa ở đó có an vui
Ở đâu tu lục hòa ở đó có giải thoát

CLB Cúc Vàng CLB an vui
Tu Pháp Phật lục hòa
CLB Cúc Vàng CLB an vui
Cùng nhau làm phận sự
CLB Cúc Vàng CLB an vui
Cùng nhau tu tinh tấn

Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian

Hoa Cúc Vàng quân tử
Màu hoa của giải thoát
CLB Cúc Vàng tu tập cầu giải thoát
Giúp đỡ cho mọi người
CLB Cúc Vàng CLB an vui
Tu tập cầu giải thoát
CLB Cúc Vàng CLB an vui (x2)

CLB Cúc Vàng là những người Phật tử
tu tại Chùa Ba Vàng
luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo (x2).

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
3,437 lượt xem
19/04/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ