Tại chùa Ba Vàng, chư Tăng Ni, Phật tử tụng kinh Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ đầu năm

“Mười hai nguyện lớn, giáo chủ Đông phương.
Bốn chín đèn soi sáng đàn trường.
Bảy bảy đức chân thường, lễ bái tán dương.
Hết tai nạn được thọ trường.”
Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng Ni bổn tự, đại diện các Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng hiện đang tu tập cấm túc tại chùa luân phiên tham gia thời khóa tụng kinh trong Đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tan Diên Thọ được diễn ra đến hết tháng Giêng.
 
Mong rằng, với lòng tịnh tín và hành trì theo kinh Dược Sư, sang năm mới, các Phật tử cùng gia đình sẽ được mạnh khỏe, an lành; đất nước thái bình, hưng thịnh và nạn dịch Covid-19 sớm có nhân duyên được hóa giải.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Trước đàn lễ Dược Sư chùa Ba Vàng, được sự hướng dẫn của Chư Ni bổn tự, các Phật tử chăm chú tụng kinh Dược Sư.

Trước đàn lễ Dược Sư chùa Ba Vàng, được sự hướng dẫn của Chư Ni bổn tự, các Phật tử chăm chú tụng kinh Dược Sư

Trước đàn lễ Dược Sư chùa Ba Vàng, được sự hướng dẫn của Chư Ni bổn tự, các Phật tử chăm chú tụng kinh Dược Sư.

Đàn lễ Dược Sư tại chùa Ba Vàng, được các Phật tử tu tập cấm túc tại chùa trang trí, sắp xếp rất trang nghiêm

Trong đàn lễ buổi chiều, các Phật tử tụng kinh Dược Sư dưới sự hướng dẫn của chư Tăng bổn tự.

Trong đàn lễ buổi chiều, các Phật tử tụng kinh Dược Sư dưới sự hướng dẫn của chư Tăng bổn tự

Các Phật tử tu tập cấm túc tại chùa trong thời khóa tụng kinh Dược Sư tại đàn lễ.

Các Phật tử tu tập cấm túc tại chùa trong thời khóa tụng kinh Dược Sư tại đàn lễ

Các Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về tôn tượng Đức Phật trong thời khóa.

Các Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về tôn tượng Đức Phật trong thời khóa

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,066 lượt xem
27/02/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ