Quán bình đẳng để trụ tâm bình đẳng bất thối chuyển


Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
2,829 lượt xem
14/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ