Phật tử học Pháp tại nhà trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại

Ngày 14/6/Canh Tý (tức ngày 03/8/2020) là ngày tu học định kỳ của Phật tử chùa Ba Vàng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp trở lại nên chương trình tu học tại chùa vào ngày này phải tạm dừng. Với lòng từ bi, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã thuyết Pháp trực tuyến để hàng Phật tử được tu học từ xa.
Vâng theo sự sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã hoan hỷ tu tập, sám hối và học Pháp trực tuyến tại nhà. Trong đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, các Phật tử vẫn tinh tấn tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự sách tấn của Cô chủ nhiệm để hồi hướng công đức cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được hóa giải và cầu cho đất nước thái bình. 
Chúc quý Phật tử cùng gia đình luôn tinh tấn tu học, gặt được nhiều phúc lạc và vượt qua đại dịch một cách an lành.

Gia đình Phật tử cùng nhau nghe Pháp trực tuyến từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Gia đình Phật tử cùng nhau nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng
Các Phật tử chăm chú nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp qua mạng
Các Phật tử chăm chú nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp qua mạng
Vâng theo sự sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã hoan hỷ tu tập, sám hối và học Pháp trực tuyến tại nhà.
Vâng theo sự sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã hoan hỷ tu tập, sám hối và học Pháp trực tuyến tại nhà
Phật tử ghi chép lại những lời Sư Phụ giảng
Phật tử ghi chép lại những lời Sư Phụ giảng

Tuy không được về chùa nghe giảng Pháp, nhưng các Phật tử rất tinh tấn khi nghe Pháp qua mạng
Tuy không được về chùa nghe giảng Pháp vì dịch bệnh COVID-19, nhưng các Phật tử vẫn rất tinh tấn khi nghe Pháp qua mạng tại nhà

Các bài nên xem:

1,012 lượt xem
05/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ