Phật Tử CLB Cúc Vàng Tụng Kinh Đầu Năm Cầu Chính Pháp Được Tuyên Dương

 

Sáng ngày mùng 9/01/Kỷ Hợi (tức ngày 13/2/2019); sau hành trình leo núi tỉnh thức, Cô Phạm Thị Yến đã hướng dẫn các Phật tử trong và ngoài CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tụng kinh Công Đức Xây Đại Bảo Tháp tại đỉnh núi Bồ Đề - nơi xây dựng Đại Bảo Tháp chùa Ba Vàng.

Trời hãy còn sớm và lạnh nhưng các Phật tử vẫn chuyên chú tụng kinh. Người cầm kinh, người soi đèn rồi cùng nhau tụng kinh với tâm chí thành. Từng lời kinh tụng, các Phật tử như được hiểu hơn về công đức của các Đức Phật. Các Ngài từ vô lượng kiếp tu hành, từ nơi nhất thiết trí trí mà các Ngài có tâm kiên định, ra vào sinh tử, thọ nhiều thân khổ mà hành các hạnh nguyện, nâng đỡ cho chúng sinh từng việc thiện nhỏ một để chúng sinh được giác ngộ. Và nay được hiểu nghĩa lý kinh, Cô Chủ nhiệm cũng hướng dẫn đại chúng phát nguyện học theo hạnh Bồ Đề của các Ngài: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.

Thời khóa tụng kinh hòa mãn, Cô Phạm Thị Yến thay mặt cho toàn thể đại chúng hồi hướng công đức hiểu nghĩa lý kinh này để cầu nguyện cho đất nước được bình an, đất nước có bậc minh quân hộ trì cho giáo Pháp được tuyên dương và đặc biệt là cầu thỉnh các vị Thánh Tăng sớm xuất hiện nơi đời để hoằng dương chính Pháp, rộng độ quần sinh.

Phật tử Phạm Thị Yến trạch Pháp thường kỳ năm Kỷ Hợi.

Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

440 lượt xem
18/02/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ