Điều Kiện Để Trở Thành Thành Viên Tu Tập Trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Nằm trong các chương trình kỷ niệm sinh nhật lần 2 CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chiều ngày 03/2 năm Kỷ Hợi (tức ngày 08/3/2019); Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã họp các thành viên trong CLB để nêu rõ các điều kiện để trở thành thành viên tu tập trong CLB.

Là cư sỹ tại gia còn nhiều ràng buộc nên được cùng nhau tu tập sẽ giúp cho các Phật tử có cơ hội được thăng tiến trong tu tập, dẹp trừ bản ngã, dẹp trừ cái tôi, cái của tôi. Vì thế, trong CLB gồm rất nhiều đạo tràng thuộc chùa và nội quy tu tập của đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng cũng như nội dung hoạt động của CLB là dựa theo Thanh quy của chùa Ba Vàng. Bởi vậy, trong buổi họp Cô Chủ nhiệm đã chú trọng trạch giảng các nội quy hoạt động của đạo tràng và của CLB để các thành viên nắm rõ và thực hành sao cho được lợi ích. Ngoài ra, Cô Chủ nhiệm cũng đã phân chia cơ cấu và chức năng, nhiệm vụ từng ban trực thuộc CLB.

Các thành viên trong đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Các thành viên trong CLB chăm chú nghe Cô Chủ nhiệm sách tấn và ghi chép lại.


Trên tinh thần đó, tham gia vào đạo tràng thì các thành viên phải thực hiện nghiêm túc với tinh thần tự giác mà Sư Phụ vẫn dạy là: “Thúc liễm thân tâm, thực hành theo 3 nguồn tâm cung kính - vâng lời - biết ơn”. Khi nghỉ thì báo cáo, luôn biết kiểm tâm nhận lỗi, trước khi làm thì nên bàn, sau khi làm thì nên rút kinh nghiệm, lấy hòa hợp để suy nghĩ, nói và làm. Mong sao, với sự trạch giảng nội quy của Cô Chủ nhiệm, các thành viên trong CLB sẽ hiểu và thực hành tốt các nội quy để đạt được sự chuyển hóa nghiệp trong tu tập, hiện tại được giải thoát khỏi sự bức bách khổ não, vị lai được thoát luân hồi sinh tử.

Trong buổi họp cô chủ nhiệm cũng chia sẻ với Phật tử về tác hại của Kuman Thong - một loại bùa chú của Thái.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

841 lượt xem
12/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ